Multilingual Fortification Dictionary

The Multilingual Fortification Dictionary (MFD) contains a illustrated list of fortifications and their translations in multiple languages (Croatian, Czech, Dutch, English, French, German, Italian, Lithuanian, Polish, Portuguese, Spanish and Swedish).

 

For a definition of the World War II Atlantikwall, see: /files/Atlantikwall_definition_of_a_phenomenon.pdf

The IFC is considering to add new languages and new time periods, eventually including the ‘concrete’ and ‘reinforced concrete century’. IFC and EFFORTS will cooperate. See letter: /files/20181029_Efforts-IFC_MFD.pdf

 

You are invited to use the dictionary and to send comments etc. to the Secretariat, that will forward the comments to the Multilingual Fortification Dictionary Working Group. For a list of members of the Multilingual Fortification Dictionary Working Group see under the tab Contact.

 

Members of the Multilingual Fortification Dictionary Working Group can login here

 

A: Pagrindinės fortifikacijos sąvokos

B: Priestatai, antstatai

C: Bastioninė sistema

D: Priešakiniai bastioninės sistemos statiniai

E: Savarankiški, pavieniai statiniai

F: Bastioninės sitemos pjūvio ir kampų terminai

G: Ugnies kryptys

H: Ginklų pozicijos

J: Barikados ir medžiagos

K: Hidraulinės konstrulcijos

L: Priedangos, bunkeriai ir kazematai

M: Apgulties statiniai ir įranga