Multilingual Fortification Dictionary

The Multilingual Fortification Dictionary (MFD) contains a illustrated list of fortifications and their translations in multiple languages (Croatian, Czech, Dutch, English, French, German, Italian, Lithuanian, Polish, Portuguese, Spanish and Swedish).

 

For a definition of the World War II Atlantikwall, see: /files/Atlantikwall_definition_of_a_phenomenon.pdf

The IFC is considering to add new languages and new time periods, eventually including the ‘concrete’ and ‘reinforced concrete century’. IFC and EFFORTS will cooperate. See letter: /files/20181029_Efforts-IFC_MFD.pdf

 

You are invited to use the dictionary and to send comments etc. to the Secretariat, that will forward the comments to the Multilingual Fortification Dictionary Working Group. For a list of members of the Multilingual Fortification Dictionary Working Group see under the tab Contact.

 

Members of the Multilingual Fortification Dictionary Working Group can login here

 

A: základní forma opevnění

B: přístavby, nástavby, dostavby

C: bastionový systém

D: předsunuté objekty v bastionovém systému

E: detašovaný objekt

F: označení, konstrukční prvky bastionového systému

G: směry palby

H: shromaždiště

J: barikády a materiály

K: vodotechnická zařízení

L: úkryt, bunkr, kasemata

M: obléhací práce a obléhací nářadí