Multilingual Fortification Dictionary

The Multilingual Fortification Dictionary (MFD) contains a illustrated list of fortifications and their translations in multiple languages (Croatian, Czech, Dutch, English, French, German, Italian, Lithuanian, Polish, Portuguese, Spanish).

 

NEW: For a definition of the World War II Atlantikwall, see under the Tab Activities.

The IFC is considering to add new languages and new time periods, eventually including the ‘concrete’ and ‘reinforced concrete century’. At the next General Assembly of the IFC this will be discussed.

 

You are invited to use the dictionary and to send comments etc. to the Secretariat, that will forward the comments to the Multilingual Fortification Dictionary Working Group. For a list of members of the Multilingual Fortification Dictionary Working Group see under the tab Contact.

 

Members of the Multilingual Fortification Dictionary Working Group can login here

 

A: základní forma opevnění

B: přístavby, nástavby, dostavby

C: bastionový systém

D: předsunuté objekty v bastionovém systému

E: detašovaný objekt

F: označení, konstrukční prvky bastionového systému

G: směry palby

H: shromaždiště

J: barikády a materiály

K: vodotechnická zařízení

L: úkryt, bunkr, kasemata

M: obléhací práce a obléhací nářadí